Ledelse

Mange virksomheder oplever konstant forandring. Der er fokus på nye forbrugsmønstre og ændrede kundeforhold. Det kræver tilpasning og konstant fleksibilitet. Det er derfor ikke mærkeligt, at moderne virksomhedsledere følere et stigende pres. De skal hele tiden optimere forretning og havde fokus på ændringer, der kan gøre forretningen så effektiv som muligt. Kravene afspejles i de mange nye ledelseskurser. Her er fokus på kompetencer hos ledelsen, omstillingsparathed og innovation. For den samlede ledelse handler det måske om teambuilding, men det kan også handle om at opbygge den enkelte leders styrke i organisationen. Den slags er der fokus på i de mange kurser for ledere, så dde får mere gennemslagskræft hos deres medarbejdere. Den moderne leder arbejder dog i et samspil med medarbejderne under den moderne flade struktur, der kendetegner mange moderne virksomheder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *